admin

Om admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Än så långe har admin skapat 2 blogginlägg

Största ordern sedan 1938!

Av |oktober 15th, 2015|

Nordsamverk Hallström AB i Östersund tecknade före sommaren ett leveransavtal med Skanska för tillverkning av sjukhusinredning. Det är företagets hittills största enskilda order och omfattar teknik-, sluss-, förvarings-  och robotskåp till ett värde på över 4,0 mkr sek. Den totala ordern sträcker sig under några år och på 6,7 mkr.
Förutom sjukhusprodukter legotillverkas snökanoner till Sufag AB och biogasdelar till Sveriges ledande företag som bygger biogasanläggningar, MMG konsult. Till båda dessa Östersunds-företag har omsättningen mer än fördubblats jämfört med tidigare år. För att klara den ökade efterfrågan har ytterligare fem stycken medarbetare anställts. Tre fasta tjänster och två visstidsanställningar. Nordsamverk är unika som specialister på bearbetning av plåt i rostfritt. Vi tillverkar allt ifrån sälobduktionsbord till vatten- och reningsanläggningar, bar-, restaurang- och butiksinredningar. Vår flexibla produktion gör att vi får alla möjliga specialuppdrag från kunder att tillverka. Är det möjligt att göra, så gör vi det!

Largest order since 1938!

Av |oktober 15th, 2014|

Nordsamverk Hallström AB in Östersund signed before the summer a supply agreement with Skanska for the production of medical furniture. It is the company’s largest single order and includes engineering, lock, storage and robot cabinet with a value of over 4.0 million seconds.

The total order extends over a few years and to 6.7 million. Besides hospital products subcontract snow cannons to Sufag AB and biogas parts for leading companies who build biogas plants, MMG consultant. For both Östersund-business sales have more than doubled compared with the previous year.

To cope with the increased demand has five employees were hired. Three permanent and two temporary employment. Nordsamverk is unique as a specialist in the processing of sheet metal, stainless.

We manufacture everything from autopsy tables to water and purification plants, bar, restaurant and shop fittings. Our flexible production means that we have all sorts of special assignments from clients to manufacture. Is it possible to do, we do it!