Referenser

 • Arctura
 • Östersunds Badhus
 • Åre Reningsverk VV
 • Jämtkraft
 • Karlstads sjukhus
 • Östersunds kommun
 • Åre kommun
 • Krokoms kommun
 • Klövsjö ARV
 • Veoila Wather Technologies AB
 • Hässelholms Miljö
 • Skanska Healthcare AB
 • Gävle Sjukhus
 • Jämtgott AB
 • MörsjöDeli AB
 • Schalinsringar AB
 • ICA Supermarket Odenhallen
 • ICA Supermarket Vallhalla
 • ICA Kvantum, Östersund
 • IE Water

Vi tar på oss uppdrag ute på fältet, på reningsverk, vattenverk, inom livsmedelhantering, olika beklädnader, räcken.
Vi måttar, konstruerar, installerar/monterar och reparerar allt inom rostfritt.

Certifierade

Våra svetsare har intyg för stumsvets av rostfritt rör enligt nedan.
SS-EN ISO 9606-1 141 T BW/FW FM5 S s1,2 D51,0 H-L045 ss-nb 
SS-EN ISO 9606-1 141 T BW/FW FM5 S s2,0 D84,0 H-L045 ss-nb

Renovering av avloppspumpstation – Storsjöstrand

Storsjöstrands avloppspumpstation som nu byggs om kallades tidigare Beijers pumpstation då Beijers byggvaruhus låg alldeles bredvid pumpstationen. Byggnaden uppfördes 1973 efter kommunsammanslagningen med Brunflo kommun som skedde 1970. Pumpstationen blev en viktig del för att kunna pumpa avloppsvatten från Brunflo och all bebyggelsen mellan Brunflo och Östersund till Gövikens avloppsreningsverk.
Nästa större ombyggnad skedde 1988 då tre stycken nya pumpar installerades. Pumpstationen är kommunens näst största avloppspumpstation. Efter nuvarande ombyggnad kommer pumpstationen ha en kapacitet på över 300 liter avloppsvatten per sekund. Vidare installeras reservkraft som automatisk startar i samband med strömavbrott, det har även installerats en bräddvattensil som i händelse av bräddning av pumpstationen kommer att sila allt avloppsvatten som eventuellt bräddas ut.
Vidare har det installerats ozonrening av ventilationsluften från avloppspumpstationen så att närstående bebyggelse inte ska påverkas av avloppslukt. Nordsamverk har utfört jobbet genom att först demonterat och bytt alla gamla gjutjärnsledningar i pumpstationen till rostfria rör och delar. I huvudsak dimension 300 men vissa delar ända upp till 400. Nordsamverk har även bytt alla ventiler till nya fräscha (pneumatiska och manuella), monterat nya flödesmätare, demonterat och lyft ut de gamla pumparna samt ersatt dessa med nya. Man har monterat ett nytt, tätt aluminiumgolv över hela pumpsumpen samt tillverkat och monterat en ny ”dämpskärm” i rostfritt (115 kg) för inkommande avloppsvatten till pumpstationen.

Nordsamverk har stor erfarenhet av avloppsreningsverk! Under senare tid har vi även varit involverade i andra större projekt som:

2016 – Bygge av helt nytt avloppsreningsverk i Åkersjön där vi monterade maskiner, monterade och svetsade all rostfri rördragning, luckor med mera. Byggherre – Krokoms Kommun.

2017 – Renovering och utbyggnad av avloppsreningsverk i Kittelfjäll där vi demonterade befintlig utrustning och bytte ut till nytt rostfritt. Vi monterade maskiner och pumpar. Monterade och svetsade all rostfri rördragning, luckor, aluminiumgolv med mera. Arbetet genomfördes i etapper och under ordinarie drift. Byggherre – Vilhelmina Kommun.