Nordsamverk Hallström AB, Har sin historiska bakgrund i Fabrikören John Hallström från Nälden. Efter studier i Stockholm och sedan arbete som verkmästare i Oskarshamn. Flyttade han 1938 tillbaka till Jämtland och Östersund och startade Östersunds Rostfria Verkstad.
Under många år tillverkades diskbänkar, beklädnader och annat kundanpassat i rostfri plåt. I mitten av 60-talet påbörjades vad som i dag är företagets specialitet. Nämligen utrustning för transport och hantering av sterilgods för operationssalar, obduktionsbord, operations- tvättställ manöverskåp, mattransportvagnar samt övrig kundanpassade produkter för steril hantering i sjukhusmiljö.
Tyvärr hamnade företaget i ekonomiska svårigheter och 1973 efter en konkurs ombildades företaget och fick namnet Nordsamverk.
Nordsamverk leddes under de kommande 30 åren av civ. ing. Clas Hallström som står som konstruktör till de flesta av företagets produkter.

Sedan 1990 äger Nils Åke Hallström (ett brorsbarn till grundaren) bolaget. Produkterna har vidareutvecklats men inriktningen är den samma, steril sjukhusmiljö. Verksamheten har på senare år kompletterats med en avdelning för legoproduktion bl. annat tillverkas några hundra snökanoner varje år, installationsarbeten i renings och vattenverk samt kundanpassade inredningsdetaljer i rostfri plåt. Sedan sommaren 2006 finns Nordsamverk i egna betydligt större och för ändamålet anpassade lokaler. Vi omsätter ca 17 miljoner och har 17 anställda.

 

Besöksadress:

Vallvägen 2
SE-831 48 ÖSTERSUND
Tel + 46 (0)63- 10 02 40
info@nordsamverk.se

Fakturaadress:

Näldenvägen 23
835 40 Nälden
faktura@nordsamverk.com