I dagarna tas den nya operationssalen för donationer vid Östersunds sjukhus i drift. Salen kommer att vara vikt för arbetet med att ta vara på bland annat rörben och senor – en operationssal med extrema renlighetskrav.
Östersunds sjukhus är duktiga och framgångsrika på att spåra upp möjliga organdonatorer  och genom den nya operationssalen har man nu möjlighet att ta vara på ben och benvävnader. Benbanken på Östersunds sjukhus är helt unik i landet och man förser hela landet med rörben och senor. Med den unika donationssalen kan man agera snabbare utan att behöva konkurrera med andra operationer, man kan även utföra arbetet på dagtid. Tidigare har arbetet utförts nattetid vilket varit arbetsmässigt påfrestande samt kostat mer.

Bygget är en utbyggnad från de befintliga operationssalarna och har byggts efter de högsta kraven på ren luft som finns idag. Det innebär höga krav på ytskikten som ska kunna hållas helt rena och med minsta möjliga kringutrustning. Allt för att kunna få så bra kvalitet på ben och vävnader som möjligt. En stor ventilationsanläggning sköter luftkvalitén och via en rad filter renas luften i lokalen till en nivå av imponerande 99,9997 procent.

Vi på Nordsamverk är glada över att få förtroendet att leverera våra slusskåp till den nya operationssalen. Det är ett gott betyg till våra produkter med tanke på de högt ställda kraven på renlighet. Vi har monterat vagnslusskåp samt slusskåp/genomlastningsskåp.

[layerslider id=”6″]
Click edit button to change this text.