Nordsamverk Hallström AB i Östersund tecknade före sommaren ett leveransavtal med Skanska för tillverkning av sjukhusinredning. Det är företagets hittills största enskilda order och omfattar teknik-, sluss-, förvarings-  och robotskåp till ett värde på över 4,0 mkr sek. Den totala ordern sträcker sig under några år och på 6,7 mkr.
Förutom sjukhusprodukter legotillverkas snökanoner till Sufag AB och biogasdelar till Sveriges ledande företag som bygger biogasanläggningar, MMG konsult. Till båda dessa Östersunds-företag har omsättningen mer än fördubblats jämfört med tidigare år. För att klara den ökade efterfrågan har ytterligare fem stycken medarbetare anställts. Tre fasta tjänster och två visstidsanställningar. Nordsamverk är unika som specialister på bearbetning av plåt i rostfritt. Vi tillverkar allt ifrån sälobduktionsbord till vatten- och reningsanläggningar, bar-, restaurang- och butiksinredningar. Vår flexibla produktion gör att vi får alla möjliga specialuppdrag från kunder att tillverka. Är det möjligt att göra, så gör vi det!