Nyheter

Nordsamverk deltar i Industrinatten 2016

Av |september 28th, 2016|

2016-09-28

inlogo_svart_2016

Tillsammans med Hallströms Verkstäder och Näldens Värmeindustri kommer Nordsamverk att delta i Industrinatten som arrangeras för andra året i Östersund.

Industrinatten Östersund är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? vilken utbildning krävs? kan man få praktik hos er?
För företagen är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

Läs mer om Industrinatten här »

 

Ny stororder på rostfria sjukhusskåp

Av |september 28th, 2016|

2016-09-28

Karlstad Lasarett renoverar just nu sina operationssalar med Skanska som huvudentreprenör, där har nu NSV genom Skanska fått förtroendet att leverera dryga 20 st rostfria genomräckningsskåp med totalt ca 40 fack, till de nya operationssalarna. Produktionsstart av detta sker i November/December 2016 med leverans i april 2017.

Största ordern sedan 1938!

Av |oktober 15th, 2015|

Nordsamverk Hallström AB i Östersund tecknade före sommaren ett leveransavtal med Skanska för tillverkning av sjukhusinredning. Det är företagets hittills största enskilda order och omfattar teknik-, sluss-, förvarings-  och robotskåp till ett värde på över 4,0 mkr sek. Den totala ordern sträcker sig under några år och på 6,7 mkr.
Förutom sjukhusprodukter legotillverkas snökanoner till Sufag AB och biogasdelar till Sveriges ledande företag som bygger biogasanläggningar, MMG konsult. Till båda dessa Östersunds-företag har omsättningen mer än fördubblats jämfört med tidigare år. För att klara den ökade efterfrågan har ytterligare fem stycken medarbetare anställts. Tre fasta tjänster och två visstidsanställningar. Nordsamverk är unika som specialister på bearbetning av plåt i rostfritt. Vi tillverkar allt ifrån sälobduktionsbord till vatten- och reningsanläggningar, bar-, restaurang- och butiksinredningar. Vår flexibla produktion gör att vi får alla möjliga specialuppdrag från kunder att tillverka. Är det möjligt att göra, så gör vi det!

Largest order since 1938!

Av |oktober 15th, 2014|

Nordsamverk Hallström AB in Östersund signed before the summer a supply agreement with Skanska for the production of medical furniture. It is the company’s largest single order and includes engineering, lock, storage and robot cabinet with a value of over 4.0 million seconds.

The total order extends over a few years and to 6.7 million. Besides hospital products subcontract snow cannons to Sufag AB and biogas parts for leading companies who build biogas plants, MMG consultant. For both Östersund-business sales have more than doubled compared with the previous year.

To cope with the increased demand has five employees were hired. Three permanent and two temporary employment. Nordsamverk is unique as a specialist in the processing of sheet metal, stainless.

We manufacture everything from autopsy tables to water and purification plants, bar, restaurant and shop fittings. Our flexible production means that we have all sorts of special assignments from clients to manufacture. Is it possible to do, we do it!